AEW-Thurne®

AEW®-Thurne®

Durchmesser (mm) Beschreibung BE Part #
D400 Hartverchromt, glatte 204701010010.00
D400 Teflon beschichtet, glatte Schneide 204701040010.00
D410 Hartverchromt, glatte Schneide, Bohrung 46, 35° Fase 204000910020.00
D410 Hartverchromt, glatte Schneide, Bohrung 46, 23° Fase 204000910030.00
D410 Hard-chromed, smooth edge, drilling 46, 35°, bone in, 1.237 204000910031.24
D410 Hartverchromt, glatte Schneide, Bohrung 46, 35° Fase, mit Knochen, 1.4034° 204000910032.24
D410 Hartverchromt, glatte Schneide, Bohrung 46, 35° Fase, mit Knochen, 1.237° 204000910033.24
D410 Hartverchromt, glatte Schneide, Bohrung 46, 35° Fase, mit Knochen, 1.4034° 204000910034.24
D410 Mit Teflon beschichtet, glatte Schneide, Bohrung 30, 35° Fase, mit Knochen 204000940010.00
D430 Hartverchromt, verzahnte Schneide 204701010020.00
D430 Mit Teflon beschichtet, verzahnte Schneide 204701040020.00
D460 Hartverchromt, verzahnte Schneide 204701010060.24